Demo Thêm Xóa Hiển thị dữ liệu

Go down

Demo Thêm Xóa Hiển thị dữ liệu

Bài gửi by phuocmien on Mon Aug 17, 2015 8:37 am

CSdL

HTML
Code:

<table>
<form action="" method="post" name="f2" enctype="multipart/form-data" onsubmit="return kiemtra();">
<tr><td>Name:</td><td><input type="text"  name="txtname"  onchange="ac();" value="<?php echo @$_REQUEST['txtname'];?>"/></td></tr>
<tr><td>Model:</td><td><input type="text" name="txtmodel"  value="<?php echo @$_REQUEST['txtmodel'];?>"/></td></tr>
<tr><td>Price:</td><td><input type="text" name="txtprice"  /></td></tr>
<tr><td>Product:</td><td><textarea name="txtproduct"></textarea></td></tr>
<tr><td>Image:</td><td><input type="file" name="fimage"></td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="sbdongy" value="Thêm"></td></tr>
</form>
</table>
Thêm

Code:

<?php
$mh=md5("xoadong");
if(isset($_REQUEST['sbdongy'])){
   $name=$_REQUEST['txtname'];
   $model=$_REQUEST['txtmodel'];
   $price=$_REQUEST['txtprice'];
   $product=$_REQUEST['txtproduct'];
   $im=$_FILES['fimage']['name']; // up load
   $tmp_im=$_FILES['fimage']['tmp_name'];
   $type_im=$_FILES['fimage']['type'];
   $dd="images/";
   $dim=$dd.$im;
   
   if(!move_uploaded_file($tmp_im,$dim))
         $dim="";
   $sql="insert into tblComputer values('','$name','$model','$price','$dim','$product')";
   mysqli_query($kn,$sql);
   header("Location:thiketthuc.php");
}
?>
Xử lý nhập liệu bằng Javascript
Code:

<script language="javascript">
function ktr(n){
      for(var i=0;i<n.length;i++)
      if(n[i]==' ')
         return false;
   }
function ktr1(n){
      for(var i=0;i<n.length-1;i++)
      if(n[i]==' ' && n[i+1]==' ')
         return false;
   }
function kiemtra(){
    ten=document.f2.txtname.value;
   var model=document.f2.txtmodel.value;
   var price=document.f2.txtprice.value;
   var product=document.f2.txtproduct.value;
   if(ten=="" || ktr1(ten)==false){
      alert("Nhập liệu không hợp lệ");
      document.f2.txtname.focus();
      return false;
      }
if(model==""){
      alert("Nhập liệu không hợp lệ");
      document.f2.txtmodel.focus();
      return false;
      }
   if(price=="" || isNaN(price) || ktr(price)==false)
   {
      alert("Nhập vào 1 số");
      document.f2.txtprice.focus();
      return false;
   }
   if(product==""){
      alert("Nhập liệu không hợp lệ");
      document.f2.txtproduct.focus();
      return false;
      }
   
   
   }
Hiển thị và xóa

Code:

if(isset($_REQUEST['id']) && $mh==$_REQUEST['mh']){
$id=$_REQUEST['id'];
//b3
$sql="delete from tblComputer where Id='$id'";
//b4

mysqli_query($kn,$sql);
header("location: thiketthuc.php");
}

$sql="select * from tblComputer";
//b4
$rs=mysqli_query($kn,$sql);
http://b4.1
echo "<table border=1>";

while($r=mysqli_fetch_array($rs)){
echo "<tr><td rowspan=4><img src='$r[4]' width=100 height=100/></td><td>Name: $r[1]</td><td rowspan=4><a href='?mh=$mh&id=$r[0]' onclick=\"return confirm('xoa ?');\">Xóa</a></td></tr>";
echo "<tr><td>Model: $r[2]</td></tr>";
echo "<tr><td>Price: $r[3]</td></tr>";
echo "<tr><td>Product: $r[5]</td></tr>";

}
echo "</table>";
avatar
phuocmien

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/03/2014
Age : 32

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết