Bài tập mảng

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Bài tập mảng

Bài gửi by phuocmien on Fri Sep 11, 2015 9:33 am

cho mảng a = array(1,5,6,0,2,7,9,11,22);
câu 1: Tính tổng các phần tử trong mảng
câu 2: Tính tổng các phần tử chẵn trong mảng.
câu 3: Tính tổng các phần tử là số nguyên tố trong mảng.
câu 4: In ra vị trí của các số nguyên tố trong mảng
avatar
phuocmien

Tổng số bài gửi : 25
Join date : 18/03/2014
Age : 32

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by hantam on Fri Sep 11, 2015 10:56 am

bai 1
<body>
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12)
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++)
$t+=$a[$i];
echo"tong cac phan tu:".$t;
?>
</body>


Được sửa bởi hantam ngày Fri Sep 18, 2015 10:26 am; sửa lần 1.
avatar
hantam

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 11/09/2015
Age : 22

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by nhanpham on Fri Sep 11, 2015 10:56 am

nhan: caau 1
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++)
$t+=$a[$i];
echo"tổng các phần tử: ".$t;

?>
cau 2:
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++)
if($a[$i]%2==0)
$t+=$a[$i];
echo"tổng các phần tử chẵn: ".$t;

?>
cau 3:
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++){
$d=0;
for($j=2;$j<$a[$i];$j++){
if($a[$i]%$j==0)
$d=1;}
if($d==0 &&$a[$i]>1)
$t+=$a[$i];
}echo"tổng các phần tử snt: ".$t;

?>
cau 4:
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++){
$d=0;
for($j=2;$j<$a[$i];$j++){
if($a[$i]%$j==0)
$d=1;}
if($d==0 &&$a[$i]>1)
echo"$d";
}echo "$d";
?>


Được sửa bởi nhanpham ngày Fri Sep 18, 2015 10:23 am; sửa lần 1.
avatar
nhanpham

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 11/09/2015
Age : 24

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by hantam on Fri Sep 11, 2015 10:56 am

bai 2
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++)
if($a[$i]%2==0)
$t+=$a[$i];
echo"tong cac phan tu chan: ".$t;
?>


Được sửa bởi hantam ngày Fri Sep 18, 2015 10:29 am; sửa lần 1.
avatar
hantam

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 11/09/2015
Age : 22

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by rongbaytv1 on Fri Sep 11, 2015 10:57 am

Lê Hoàng Thành
bài 1:
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++)
$t+=$a[$i];
echo "tong cac phan tu : ".$t;
?>
bài 2:
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count ($a);$i++)
if($a[$i]%2==0)
$t+=$a[$i];
echo "tong cac phan tu chan:".$t;
?>
bài 3
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++){
$d=0;
for($j=2;$j<$a[$i];$j++){
if($a[$i]%$j==0)
$d=1;}
if($d==0 &&$a[$i]>1)
$t+=$a[$i];
}echo "tong cac phan tu la so nguyen trong mang   : ".$t;
?>


Được sửa bởi rongbaytv1 ngày Fri Sep 18, 2015 10:28 am; sửa lần 2.

rongbaytv1

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by thang.95 on Fri Sep 11, 2015 10:57 am

thắng-
cau:1
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
 $t=0;
   for($i=0;$i<count($a);$i++)
   $t+=$a[$i];

echo"tổng các phần tử có trong mãng".$t;
?>
cau:2
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
 $t=0;
   for($i=0;$i<count($a);$i++)
   if($a[$i]%2==0)
$t+=$a[$i];

echo"tổng các phần tử chẳn trong mãng ".$t;
?>
cau:3
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
 $t=0;
   for($i=0;$i<count($a);$i++){
$d=0;
for($j=2;$j<$a[$i];$j++){
if($a[$i]%$j==0)
$d=1;}
  if($d==0 &&$a[$i]>1)
   $t+=$a[$i];}

echo"tổng các phần tử số nguyên tố".$t;
?>


Được sửa bởi thangpro.info ngày Fri Sep 18, 2015 10:28 am; sửa lần 1.
avatar
thang.95

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by hantam on Fri Sep 11, 2015 10:58 am

cau 3
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,11,12);
$t=0;$d=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++){
$d=0;
for($j=2;$j<$a[$i];$j++){
if($a[$i]%$j==0)
$d=1;}
if($d==0 &&$a[$i]>1)
$t+=$a[$i];
}echo"tong cac phan to so ngto: ".$t;
?>


Được sửa bởi hantam ngày Fri Sep 18, 2015 10:30 am; sửa lần 1.
avatar
hantam

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 11/09/2015
Age : 22

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by thienwow01 on Fri Sep 11, 2015 10:58 am

thien
bai 1
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++)
$t+=$a[$i];
echo "tong cac phan tu : ".$t;
?>
bai2
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++)
if($a[$i]%2==0)
$t+=$a[$i];
echo "tổng các phần tử chan: ".$t;
?>
bai3
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++){
$d=0;
for($j=2;$j<$a[$i];$j++){
if($a[$i]%$j==0)
$d=1;}
if($d==0 &&$a[$i]>1)
$t+=$a[$i];
}echo "tổng các phần tử so nguyen to: ".$t;
?>


Được sửa bởi thienwow01 ngày Fri Sep 18, 2015 10:21 am; sửa lần 1.

thienwow01

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by trifan on Fri Sep 11, 2015 11:01 am

c1
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++)
if($a[$i])
$t+=$a[$i];
echo"tong cac phan tu:".$t;
?>
c2
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);($i++))
if($a[$i]%2==0)
$t+=$a[$i];
echo"tong cac phan tu chan:".$t;
?>


Được sửa bởi trifan ngày Fri Sep 18, 2015 10:29 am; sửa lần 1.

trifan

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by quoctritv123 on Fri Sep 11, 2015 11:03 am

chuotlovepin== LE mInh QUoc TrI
Code:

<?php


//cau 1
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);

$kq=0;
for($i=0;$i<12;$i++)
{
$kp=$kp+$a[$i];
}
echo "tong cac phan tu la $kp";

echo"<br>";


//cau 2
$kq2=0;
for($i=0;$i<12;$i++)
if($a[$i]%2==0)
{
$kp2=$kp2+$a[$i];
}
echo " tong cac phan tu chan $kp2 ";
echo"<br>";

// cau3


$kqT=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++){
$d=0;
for($j=2;$j<$a[$i];$j++){
if($a[$i]%$j==0)
$d=1;
}
if($d==0 && $a[$i]>1)
$kq=$kq+$a[$i];
}
echo "tong cac so ngueyn to la $kq";
?>


Được sửa bởi quoctritv123 ngày Fri Sep 18, 2015 10:13 am; sửa lần 1.
avatar
quoctritv123

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by tranngoclang on Fri Sep 11, 2015 11:07 am

lang
cau1
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++)
if($a[$i])
$t+=$a[$i];
echo"tong cac phan tu trong mang".$t;
?>
cau2
Code:

<?php
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$t=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++)
if($a[$i]%2==0)
$t+=$a[$i];
echo"tong cac phan tu chan trong mang".$t;
?>


Được sửa bởi tranngoclang ngày Fri Sep 18, 2015 10:19 am; sửa lần 2.

tranngoclang

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by maithanhlam44 on Fri Sep 18, 2015 8:17 am

Code:

<?php
//cau 1

$a=array (1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$kq=0;
for($i=0;$i<12;$i++)
{
$kq=$kq+$a[$i];
}
echo "tong cac phan tu tong mang la:$kq";
echo"<br>";

//cau2
Code:

$kq2=0;
for($i=0;$i<12;$i++)
if ($a[$i]%2==0)
{
$kq2=$kq2+$a[$i];
}
echo "cac phan tu chang la:$kq2";
echo"<br>";
//cau 3
Code:

$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
$kq3=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++){
$d=0;
for($j=2;$j<$a[$i];$j++){
if($a[$i]%$j==0);
$d=1;
if($d==0&&$a[$i]>1);
$kq3+=$a[$i];
}
}
echo "tong cac phan tu la ngto:$kq3";

?>


Được sửa bởi maithanhlam44 ngày Fri Sep 18, 2015 10:15 am; sửa lần 2.

maithanhlam44

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by nhanpham on Fri Sep 18, 2015 8:52 am

nhaan
Code:

<?php
$t=0;$d=0;
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"mang a la:"."<br>";
for($i=0; $i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{

echo $a[$i][$j]. "  ";
}echo "<br>";
}
echo"<hr > "."<br>";
//cau1
Code:


for($i=0; $i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
$t+=$a[$i][$j];

}
}echo"tong cac ptu la: ".$t."<br>";
//cau 2
Code:

echo"<hr > "."<br>";
for($i=1;$i<2;$i++)
{
for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
{
$d=$d+$a[$i][$j];

}
}echo"tong cac ptu dong 1 la: ".$d."<br>";
//cau 3
Code:

echo"<hr > "."<br>"."mang xep lai la:"."<br>";

for($i=0;$i<count($a[2]);$i++){
for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++){
if($a[2][$i]<$a[2][$j]){
$t=$a[2][$i];
$a[2][$i]=$a[2][$j];
$a[2][$j]=$t;
}
}
}

foreach($a as $k=>$v){
foreach($v as $v1){
if($k==2)
echo "<font color=red> $v1 </font>";
else
echo " $v1 ";
}
echo "<br>";
}
?>


Được sửa bởi nhanpham ngày Fri Sep 18, 2015 10:11 am; sửa lần 1.
avatar
nhanpham

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 11/09/2015
Age : 24

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by trifan on Fri Sep 18, 2015 9:06 am

trifan
Code:

<?php
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"mang a la"."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
echo $a[$i][$j]." ";

}echo "<br>";
}
echo"<hr>"."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
echo $a[$i][$j]." ";
}
}echo "tong cac phan tu la:".$t."<br>";
//cau 2
Code:

echo"<hr>"."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
$t=$t+$a[$i][$j];
}
}echo "tong cac phan tu la: ".$t."<br>";
//cau 2
echo "<hr>"."<br>";
for ($i=1;$i<2;$i++)
{
for ($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
{
$d=$d+$a[$i][$j];
}
}echo "tong cac phan tu dong 1 la: ".$d."<br>";
cau 3
Code:

echo"<hr > "."<br>"."mang xep lai la:"."<br>";

for($i=0;$i<count($a[2]);$i++){
for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++){
if($a[2][$i]<$a[2][$j]){
$t=$a[2][$i];
$a[2][$i]=$a[2][$j];
$a[2][$j]=$t;
}
}
}

foreach($a as $k=>$v){
foreach($v as $v1){
if($k==2)
echo "<font color=red> $v1 </font>";
else
echo " $v1 ";
}
echo "<br>";
}
?>


Được sửa bởi trifan ngày Fri Sep 18, 2015 10:18 am; sửa lần 1.

trifan

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by hantam on Fri Sep 18, 2015 9:23 am

phat dat
th14tmt
Code:

<?php
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo "mang a la"."<br>";
for($i=0; $i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
echo $a[$i][$j]. " ";
}echo "<br>";
}
echo "<hr>"."<br>";//cau 1
for($i=0; $i<count($a);$i++)
{
for($j=0; $j<count($a);$j++)
{
$t+=$a[$i][$j];
}
}echo "tong cac phan tu la: ".$t."<br>";
//cau 2
echo "<hr>"."<br>";
for($i=1;$i<2;$i++)
{
for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
{
$d=$d+$a[$i][$j];
}
}echo "tong cac phan tu dong 1 la: ".$d."<br>";
//cau 3
echo"<hr > "."<br>"."mang xep lai la:"."<br>";

for($i=0;$i<count($a[2]);$i++)
{
for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++)
{
if($a[2][$i]<$a[2][$j])
{
$t=$a[2][$i];
$a[2][$i]=$a[2][$j];
$a[2][$j]=$t;
}
}
}
foreach($a as $k=>$v)
{
foreach($v as $v1)
{
if($k==2)
echo "<font color=red> $v1 </font>";
else
echo " $v1 ";
}
echo "<br>";
}
?>


Được sửa bởi hantam ngày Fri Sep 18, 2015 10:36 am; sửa lần 1.
avatar
hantam

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 11/09/2015
Age : 22

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by tranngoclang on Fri Sep 18, 2015 9:46 am

lang
18/9/2015
Code:

<?php
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
 echo"mang a"."<br>";
  for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
   for($j=0;$j<count($a);$j++)
  {
  echo $a[$i][$j]."";

  }     echo"<br>";
}
 echo"<hr>"."<br>";
  for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
$t+=$a[$i][$j];
}
}
 echo "tong cac phan tu:".$t."<br>";
   echo"<hr>"."<br>";
     for($i=1;$i<2;$i++)
{
    for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
   {
 $d+=$a[$i][$j];
   }
}
echo"tong cac phan tu dong mot ".$d."<br>";
echo"<hr > "."<br>"."mang xep lai la:"."<br>";
for($i=0;$i<count($a[2]);$i++)
{
  for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++)
    {
      if($a[2][$i]<$a[2][$j])
  {
      $t=$a[2][$i];
        $a[2][$i]=$a[2][$j];
         $a[2][$j]=$t;
}
  }
    }

foreach($a as $k=>$v)
{
  foreach($v as $v1)
{
  if($k==2)
    echo "<font color=violet> $v1 </font>";
      else
        echo " $v1 ";
 }
    echo "<br>";
}
?>

tranngoclang

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by thienwow01 on Fri Sep 18, 2015 9:49 am

nguyen hoang thien 015
bai 1 tinh tong cac pt trong mang
Code:

<?php
$t=0;$d=0;
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"mang a la:"."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$i++)
{
echo $a[$i][$j]." ";
}echo "<br>";
}
echo"<hr> "."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
$t+=$a[$i][$j];
}
}echo"tong cac phan tu la:".$t."<br>";
?>
bai 2 tinh tong cac pt o dong 1
Code:

<?php
$t=0;$d=0;
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"mang a la:"."<br>";
for($i=1;$i<count($a);$i++)
{
for($j=2;$j<count($a[$i]);$j++)
{
$d=$d+$a[$i][$j];
}
}echo"tong cac phan tu dong 1 là:".$d."<br>";
?>
bai 3 sap xep cac ptu o dong thu 2 theo thu file
Code:

<?php
$t=0;$d=0;
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"<hr> "."<br>"."mang sap xep la:"."<br>";

for($i=0;$i<count($a[2]);$i++){
for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++){
if($a[2][$i]>$a[2][$j]){
$t=$a[2][$i];
$a[2][$i]=$a[2][$j];
$a[2][$j]=$t;
}
}
}
foreach($a as $k=>$v){
foreach($v as $v1){
if($k==2)
echo "<font color=red> $v1 </font> ";
else
echo "$v1";
}
echo"<br>";
}
?>


Được sửa bởi thienwow01 ngày Fri Sep 18, 2015 10:14 am; sửa lần 3.

thienwow01

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by rongbaytv1 on Fri Sep 18, 2015 9:59 am

Lê Hoàng Thành
cau1: tính tổng các phần tử trong mảng
Code:

$t=0;$d=0;
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"mang a la:"."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$i++)
{
echo $a[$i][$j]." ";
}echo "<br>";
}
echo"<hr> "."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
$t+=$a[$i][$j];
}
}echo"tong cac phan tu la:".$t."<br>";
câu2: tính tổng các phần tử ở dòng 1.
Code:

<?php
$t=0;$d=0;
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));

echo"<hr >"."<br>";
for($i=1;$i<2;$i++)
{
for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
{
$d=$d+$a[$i][$j];
}
}echo"tong cac phan tu dong 1 la: ".$d."<br>";

?>
câu3:sắp xếp các phần tử ở dòng thứ 2 theo thứ tự giảm dần
Code:

<?php
$t=0;$d=0;
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"<hr> "."<br>"."mang sap xep la:"."<br>";

for($i=0;$i<count($a[2]);$i++){
for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++){
if($a[2][$i]>$a[2][$j]){
$t=$a[2][$i];
$a[2][$i]=$a[2][$j];
$a[2][$j]=$t;
}
}
}
foreach($a as $k=>$v){
foreach($v as $v1){
if($k==2)
echo "<font color=red> $v1 </font> ";
else
echo "$v1";
}
echo"<br>";
}
?>

rongbaytv1

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by maithanhlam44 on Fri Sep 18, 2015 10:04 am

Code:

<?php
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"mang a la:"."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++){
for($j=0;$j<count($a);$j++){
echo $a[$i][$j]." ";}
echo"<br>";
}
echo"<br>";
//cau1
Code:

for($i=0;$i<count($a);$i++){
for($j=0;$j<count($a);$j++){
$t+=$a[$i][$j];
}
}
echo "tong cac ptu la:".$t."<br>";
//cau 2
Code:

echo"<br>";
for($i=1;$i<2;$i++){
for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++){
$d=$d+$a[$i][$j];
}
}
echo"tong cac pt dong 1 la:".$d."<br>";
//cau 3
Code:

echo"<br>"."mang xep lai la"."<br>";
for($i=0;$i<count($a[2]);$i++){
for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++){
if($a[2][$i]<$a[2][$j]){
$t=$a[2][$i];
$a[2][$i]=$a[2][$j];
$a[2][$j]=$t;
}
}
}
foreach($a as $k=>$v){
foreach($v as $vl){
if($k==2)

echo" $vl";
else
echo"$vl";
}
echo"<br>";
}
?>

maithanhlam44

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by tranngoclang on Fri Sep 18, 2015 10:25 am

lang
18/9/2015
<?php
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo"mang a"."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
echo $a[$i][$j]."";

} echo"<br>";
}
echo"<hr>"."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
$t+=$a[$i][$j];
}
}
echo "tong cac phan tu:".$t."<br>";
echo"<hr>"."<br>";
for($i=1;$i<2;$i++)
{
for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
{
$d+=$a[$i][$j];
}
}
echo"tong cac phan tu dong mot ".$d."<br>";
echo"<hr > "."<br>"."mang xep lai la:"."<br>";
for($i=0;$i<count($a[2]);$i++)
{
for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++)
{
if($a[2][$i]<$a[2][$j])
{
$t=$a[2][$i];
$a[2][$i]=$a[2][$j];
$a[2][$j]=$t;
}
}
}

foreach($a as $k=>$v)
{
foreach($v as $v1)
{
if($k==2)
echo "<font color=violet> $v1 </font>";
else
echo " $v1 ";
}
echo "<br>";
}
?>

tranngoclang

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by tranngoclang on Fri Sep 18, 2015 10:25 am

lang
18/9/2015
<?php
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
 echo"mang a"."<br>";
  for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
   for($j=0;$j<count($a);$j++)
  {
  echo $a[$i][$j]."";

  }     echo"<br>";
}
 echo"<hr>"."<br>";
  for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
$t+=$a[$i][$j];
}
}
 echo "tong cac phan tu:".$t."<br>";
   echo"<hr>"."<br>";
     for($i=1;$i<2;$i++)
{
    for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
   {
 $d+=$a[$i][$j];
   }
}
echo"tong cac phan tu dong mot ".$d."<br>";
echo"<hr > "."<br>"."mang xep lai la:"."<br>";
for($i=0;$i<count($a[2]);$i++)
{
  for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++)
    {
      if($a[2][$i]<$a[2][$j])
  {
      $t=$a[2][$i];
        $a[2][$i]=$a[2][$j];
         $a[2][$j]=$t;
}
  }
    }

foreach($a as $k=>$v)
{
  foreach($v as $v1)
{
  if($k==2)
    echo "<font color=violet> $v1 </font>";
      else
        echo " $v1 ";
 }
    echo "<br>";
}
?>

tranngoclang

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by tranngoclang on Fri Sep 18, 2015 10:33 am

lang
18/9/2015
Code:

<?php
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
 echo"mang a"."<br>";
  for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
   for($j=0;$j<count($a);$j++)
  {
  echo $a[$i][$j]."";

  }     echo"<br>";
}
Code:

 echo"<hr>"."<br>";
  for($i=0;$i<count($a);$i++)
{
for($j=0;$j<count($a);$j++)
{
$t+=$a[$i][$j];
}
}
 echo "tong cac phan tu:".$t."<br>";
   echo"<hr>"."<br>";
     for($i=1;$i<2;$i++)
{
    for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
   {
 $d+=$a[$i][$j];
   }
}
echo"tong cac phan tu dong mot ".$d."<br>";
Code:

echo"<hr > "."<br>"."mang xep lai la:"."<br>";
for($i=0;$i<count($a[2]);$i++)
{
  for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++)
    {
      if($a[2][$i]<$a[2][$j])
  {
      $t=$a[2][$i];
        $a[2][$i]=$a[2][$j];
         $a[2][$j]=$t;
}
  }
    }

foreach($a as $k=>$v)
{
  foreach($v as $v1)
{
  if($k==2)
    echo "<font color=violet> $v1 </font>";
      else
        echo " $v1 ";
 }
    echo "<br>";
}
?>

tranngoclang

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by hantam on Fri Sep 18, 2015 10:34 am

phatdat
th14tmt
<body>
Code:

<?php
$a=array(array(1,2,3),array(4,5,6),array(7,8,9));
echo "mang a la"."<br>";
for($i=0; $i<count($a);$i++)
{
   for($j=0;$j<count($a);$j++)
   {
      echo $a[$i][$j]. " ";
      }echo "<br>";
}
echo "<hr>"."<br>";//cau 1
for($i=0; $i<count($a);$i++)
{
   for($j=0; $j<count($a);$j++)
   {
      $t+=$a[$i][$j];
   }
}echo "tong cac phan tu la: ".$t."<br>";
//cau 2
echo "<hr>"."<br>";
for($i=1;$i<2;$i++)
{
   for($j=0;$j<count($a[$i]);$j++)
   {
      $d=$d+$a[$i][$j];
   }
}echo "tong cac phan tu dong 1 la: ".$d."<br>";
//cau 3
echo"<hr > "."<br>"."mang xep lai la:"."<br>";

for($i=0;$i<count($a[2]);$i++)
{
   for($j=$i+1;$j<count($a[2]);$j++)
   {
      if($a[2][$i]<$a[2][$j])
      {
         $t=$a[2][$i];
         $a[2][$i]=$a[2][$j];
         $a[2][$j]=$t;
      }
   }
}
foreach($a as $k=>$v)
{
   foreach($v as $v1)
   {
      if($k==2)
      echo "<font color=red> $v1 </font>";
      else
      echo " $v1 ";
   }
   echo "<br>";
}
?>
</body>
avatar
hantam

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 11/09/2015
Age : 22

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by chihao on Fri Sep 18, 2015 10:35 am

Code:
<?php
//cau 1
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);

$kq=0;
for($i=0;$i<12;$i++)
{
$kp=$kp+$a[$i];
}
echo "tong cac phan tu la $kp";

echo"<br>";//cau 2
Code:

$kq2=0;
for($i=0;$i<12;$i++)
if($a[$i]%2==0)
{
$kp2=$kp2+$a[$i];
}
echo " tong cac phan tu chan $kp2 ";
echo"<br>";

// cau3
Code:$kqT=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++){
$d=0;
for($j=2;$j<$a[$i];$j++){
if($a[$i]%$j==0)
$d=1;
}
if($d==0 && $a[$i]>1)
$kq=$kq+$a[$i];
}
echo "tong cac so ngueyn to la $kq";
?>
avatar
chihao

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 18/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by hantam on Fri Sep 18, 2015 10:50 am


phatdat
baitapWRITE
<body>
Code:

<?php
$f=fopen("hantam.txt","r") or die("file bi loi");
$t=fgets($f);
$t++;
fclose($f);
$f=fopen("hantam.txt","w") or die("file bi loi");
fwrite($f,"$t");
fclose($f);
$f=fopen("hantam.txt","r") or die("file bi loi");
echo fgets($f);
fclose($f);
?>
</body>
avatar
hantam

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 11/09/2015
Age : 22

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài tập mảng

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết