Mem-Tai-024-btMang2chieu

Go down

Mem-Tai-024-btMang2chieu

Bài gửi by JgKey on Fri Sep 18, 2015 9:13 am

Code:

<?php
$a=array(array(1,2,3),
array(4,5,6),
array(7,8,9));
$S=0;
$Sd1=0;
//câu 1:
echo "Mảng vừa nhập là:  "."<br>";
for($i=0;$i<count($a);$i++){
for($j=0;$j<count($a);$j++)
echo " ".$a[$i][$j] ;
echo " <br> ";
}
for($i=0;$i<count($a);$i++){
for($j=0;$j<count($a);$j++){
$S=$S+$a[$i][$j];
}
}
echo "Tổng các phần tử trong mảng: ".$S;
echo "<hr >"."<br>";
//Câu 2:
Code:

for($i=1;$i<2;$i++){
for($j=0;$j<count($a);$j++){
$Sd1=$Sd1+$a[$i][$j];
}
}
echo "Tổng các phần tử trong mảng dòng 1: ".$Sd1;
echo "<hr >"."<br>";
//Câu 3:
Code:

echo "mảng được sắp xếp lại: "."<br>";
$k=2;
       for( $i=0;$i<count($a[$k]);$i++)
       {
           for( $j=$i+1;$j<count($a[$k]);$j++)
           {
               if($a[$k][$i]<$a[$k][$j]){
$t=$a[$k][$i];
$a[$k][$i]=$a[$k][$j];
$a[$k][$j]=$t;
}  
           }
       }  
   // duyet for de xuat du lieu
foreach($a as $v){
foreach($v as $v1)
echo " $v1 ";
echo " <br>";
}
?>


Được sửa bởi JgKey ngày Fri Sep 25, 2015 10:13 am; sửa lần 2.
avatar
JgKey

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mem-Tai-024-btMang2chieu

Bài gửi by JgKey on Fri Sep 18, 2015 10:25 am

Bài tập thao tác file !!!
Code:

<?php   
    $f=fopen("KeyJg.txt","r") or die("file đã bị vô hiệu hóa");
   $t=fgets($f);
   $t++;
   fclose($f);
   $f=fopen("KeyJg.txt","w") or die("file đã bị vô hiệu hóa");
   fwrite($f,"$t");
   fclose($f);
   $f=fopen("KeyJg.txt","r") or die("file đã bị vô hiệu hóa");
   
      echo "số lần đăng nhập: ".fgets($f);
   fclose($f);
      
?>
avatar
JgKey

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mem-Tai-024-btMang2chieu

Bài gửi by JgKey on Fri Sep 18, 2015 10:27 am

JgKey==Tài-024 nhé Thầy !!
$a=array(1,5,6,0,2,7,9,11,12);
Câu 1:
Code:

$kqT=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++){

$kqT=$kqT+$a[$i];
}
echo"Tổng là:".$kqT;
Câu 2:
Code:

echo"<br>";
$tc=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++){
if($a[$i]%2==0)
$tc=$tc+$a[$i];
}
echo"Tổng chẳn là: ".$tc;
Câu 3 :

Code:

echo"<br>";
$tnto=0;
for($i=0;$i<count($a);$i++){
$d=0;
for($j=2;$j<$a[$i];$j++){
if($a[$i]%$j==0)
$d=1;
}
if($d==0 && $a[$i]>1)
$tnt0+=$a[$i];
}
echo"tổng các phần tử snt: ".$tnt0;
avatar
JgKey

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Mem-Tai(313914024)_BTtr59

Bài gửi by JgKey on Fri Sep 25, 2015 10:16 am

BT1
Code:

<?php
function KT_SNT($n){
 if($n<0)
 return 0;
 for($i=2;$i<$n;$i++)
 if($n%$i ==0)
 return 0;
 return 1;
}
 $a= 100;
 for($i=2;$i<$a;$i++)
 if(KT_SNT($i))
 echo "$i là số nguyên tố"."<Br>";

?>
BT2
Code:
<?php
function C_L($a){
if($a%2==1)
return 0;//le
return 1;//chan
}
$a=13;
$L="";
for($i=1;$i<$a;$i++)
if(C_L($i))
echo  "  Số chẵn là:".$i."<br>";
else
$L.=$i. " ";
echo " <br>Số lẽ là: ".$L;

?>
BTap3
Code:
<?php
function S2ab($a,$b){
$kq=$a+$b;
echo"$kq";
}
$a=5;
$b=6;
echo S2ab($a,$b);
?>
Btap 4
Code:
<?php
function Sn($a){
if($a>0)
for ($i=1;$i<=$a;$i++)
$kq=$i+$kq;
echo"$kq";
}
$Key=6;
echo Sn($Key);
?>
Btap 5
Code:
<?php
function KT_SNT($n){
if($n<2)
return 0;
for($i=2;$i<$n;$i++)
if($n%$i ==0)
return 0;
return 1;
}
$Key=15;
$s=0;
echo "Cac so nguyen to nho hon $Key: ";
for($i=1;$i<$Key;$i++)
if(KT_SNT($i)){
$s+=$i;
echo " $i ";
}
echo "<br>"."Tổng là: = ".$s;

?>
Btap 6
Code:
<?php
function C_L($a){

if($a%2==0)
return 0;
return 1;
}
$key=16;
$kq=0;
echo "Các số chẵn nhỏ hơn $key: ";
for($i=1;$i<=$key;$i++)
if(C_L($i)==0){
$kq=$kq+$i;
echo " $i ";
}
echo "<br>"."Tổng là: = ".$kq;
?>
avatar
JgKey

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 11/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Mem-Tai-024-btMang2chieu

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết